HemVerksamhetOm BVFFBli partnerEvenemangLänkarNyhetsbrevKontaktVad är?Logga inSökIn English
Verksamhet
Projekt
Information projektutlysning
Projekt startade före 2012
Alla beviljade projekt 2012-2018:2
Sök beviljade projekt 2012-2018:2
Instructions in English
Resultat
Information projektutlysning
(information in English)


ANSÖKNINGSFORMULÄR


Webinar

Inför projektomgång 2019:2 erbjuder vi en workshop/webinar där vi tillsammans med representanter från Trafikverkets portföljer diskuterar och svarar på frågor kring vad de förväntar sig för ansökningar och hur de bör vara utformade.
Läs mer här.

Styrdokument

De områden som omfattas av BVFFs medfinansiering är målområden och program i Trafikverkets forsknings- och innovationsplan för åren 2019-2024, avgränsat till behoven främst i Trafikverkets portfölj Vidmakthålla, men även i viss mån till Planera och Bygga. Alla projektförslag bör adressera målområde i någon - eller flera - av portföljerna.


Vi rekommenderar att du läser BVFF:s Programbeskrivning med instruktioner för projektfinansiering.

Läs ävenTrafikverkets rapport FoI-inriktning Beläggning.

Trafikverkets kvalitetsgranskningsprotokoll (endast för kännedom)

Formella krav

- NYTT! ALLA projektförslag ska vara förankrade hos en sakansvarig på Trafikverket, som bekräftar intentioner och nytta, t ex via e-post (se formuläret).
- BVFF medfinansierar kategori 2-projekt upp till 50 % av projektets totalkostnad.
- Fokusera på samverkansforskning med starkt engagemang av industrin.
- Projekten ska innehålla tydliga insatser för att stimulera samarbete och nyttiggörande.
- Projektet ska ha lämnat TRL6, vara inne i TRL7, men inte ha nått TRL8.
- Det ska stimulera industrin att aktivare ta till sig och nyttja forskningsresultat genom att:
    - utveckla Trafikverkets upphandlingsprocess
    - fokusera på nyttiggörande och demonstratorer med stor relevans för entreprenörer och industriella partner
    - tydliggöra industriellt intressanta effekt- och resultatmål från genomförda projekt.

Allmänt

BVFF är ett branschprogram med målet att utveckla väg- och bantekniska frågor om byggande (väg och järnväg), underhåll (väg) och ledarskap för att öka förmågan att möta nutida och framtida krav.

Projekt som medfinansieras av BVFF ska bidra till att stärka kompetensen inom branschen genom samarbete mellan akademi och näringsliv på ett sätt som ökar engagemanget i forsknings- och utvecklingsverksamhet hos entreprenörsföretagen.


Detaljer

Projektlängd: Projekten kan pågå upp till 5 år.
Huvudsökande ska vara: VTI, KTH eller LTU
Sökperioder: Projektformuläret stänger 30/9 och 31/3
Besked:
lämnas inom två till tre månader efter stängning

Kontakta oss via bvff@vti.se om du har några frågor.

Uppdaterat 2019-02-18
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.bvff.sebvff@vti.se • 013 20 40 72
Provided by Webforum