HemVerksamhetOm BVFFBli partnerEvenemangLänkarNyhetsbrevKontaktVad är?Logga inSökIn English
Verksamhet
Projekt
Projekt startade före 2012
Alla projekt 2012-2017:1
Sök projekt 2012-2017:1
Information projektutlysning
Nya avtalstregler
Resultat
Information projektutlysning 


Projektformuläret är stängt

Trafikverkets kvalitetsgranskningsprotokoll (endast för kännedom)


Vi rekommenderar att du läser BVFF:s Programbeskrivning (reviderad), med instruktioner för projektfinansiering.


BVFF är ett branschprogram med målet att utveckla väg- och bantekniska frågor om byggande (väg och järnväg), underhåll (väg) och ledarskap för att öka förmågan att möta nutida och framtida krav.

Projekt som medfinansieras av BVFF ska bidra till att stärka kompetensen inom branschen genom samarbete mellan akademi och näringsliv på ett sätt som ökar engagemanget i forsknings- och utvecklingsverksamhet hos entreprenörsföretagen.

De områden som omfattas av BVFFs medfinansiering är målområden och program i Trafikverkets inriktning för forskning och innovation 2018-2020, avgränsat till behoven främst i Trafikverkets portfölj Vidmakthålla, men även i viss mån till Planera och Bygga.


Läs ävenTrafikverkets rapport FoI-inriktning Beläggning.

Formella krav


- BVFF medfinansierar kategori 2-projekt upp till 50 % av projektets totalkostnad.
- Fokusera på samverkansforskning med starkt engagemang av industrin.
- Projekten ska innehålla tydliga insatser för att stimulera samarbete och nyttiggörande.
- Projektet ska ha lämnat TRL6, vara inne i TRL7, men inte ha nått TRL8.
- Det ska stimulera industrin att aktivare ta till sig och nyttja forskningsresultat genom att:
    - utveckla Trafikverkets upphandlingsprocess
    - fokusera på nyttiggörande och demonstratorer med stor relevans för entreprenörer och industriella partner
    - tydliggöra industriellt intressanta effekt- och resultatmål från genomförda projekt.


Nya avtalsregler

Under våren 2017 blev ett nytt samarbetsavtal klart för perioden 2017–2021. Det tecknades mellan alla nuvarande medlemsparter; Trafikverket, VTI, KTH, LTU och Ramböll. I samband med det reviderades instruktionen i samarbetsavtalets text och ett tillägg har gjorts till det projektavtal som skrivs mellan Trafikverket och respektive projektledare.

Tilläggstext gällande slutrapport och utbetalning:

VIKTIGT: Senast 1 månad efter avslutat projekt ska en slutrapport insändas till Trafikverket och BVFF:s kansli som tillsammans godkänner rapporten varefter resterande 10 % av det totala beviljade beloppet utbetalas.

 

Tilläggstext gällande delrapporter:

Projektet ska senast 31 mars varje år skicka en delrapport till BVFF:s kansli (se separat blankett) där det utöver kort rapportering om projektets framåtskridande, händelser, viktiga avvikelser från plan och delresultat även ska finnas en ekonomisk rapportering där medfinansierande parters insatser ska framgå.”


Detaljer


Projektlängd: Projekten kan pågå upp till 5 år.
Huvudsökande ska vara: VTI, KTH eller LTU
Sökperioder: Projektformuläret stänger 30/9 och 31/3
Besked:
lämnas inom två till tre månader efter stängning

Kontakta oss via bvff@vti.se om du har några frågor.

Uppdaterat 2018-04-11
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.bvff.sebvff@vti.se • 013 20 40 72
Provided by Webforum