HemVerksamhetEvenemangLänkarNyhetsbrevKontaktVad är?Logga inSökIn English
Verksamhet
Projekt
Information projektutlysning
Projekt startade före 2012
Alla beviljade projekt 2012-2022:2
Sök beviljade projekt 2012-2022:2
Instructions in English
Årets innovation 2018
Proposal instructions
Resultat


BVFF upphör 2022-12-31

Branschprogrammet BVFF avslutas i och med årsskiftet. 1 januari 2023 övergår verksamheten istället till Kompetenscentrum Vägteknik.

BVFF har under de senaste 11 åren medverkat till att cirka 240 projekt inom vägområdet finansierats, att samverkan mellan forskare, näringsliv och myndigheter ökat samt att resultat och kunnande från finansierade projekt i ökande omfattning kommit till nytta.BVFF avslutas i och med årsskiftet och ersätts av ett Kompetenscentrum i Vägteknik som Trafikverket finansierar. Kompetenscentrumet kommer, utöver LTU, KTH och VTI, som ingått i BVFF även att omfatta Chalmers och LTH.Projekt som beviljats finansiering under BVFF:s verksamhetsperiod påverkas inte av detta. Kompetenscentrumet kommer att öppna upp för nya projektförslag i takt med att verksamheten kommer igång. Deras webbadress blir www.kcvag.se. Mer information kan lämnas av Joacim Lundberg, LTH.

Vi i BVFF, kansli och styrelse, vill tacka er alla som arbetat med de framgångsrika projekten för det fantastiska arbete ni gjort genom åren. Området är intressant och viktigt, i ökande omfattning, och vi vill önska er och det nya Kompetenscentrumet lycka till framöver.


Uppdaterat 2022-12-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.bvff.sebvff@vti.se • 013 20 40 72
Provided by Webforum