HemVerksamhetEvenemangLänkarNyhetsbrevKontaktVad är?Logga inSökIn English
Verksamhet
Projekt
Information projektutlysning
Projekt startade före 2012
Alla beviljade projekt 2012-2021:1
Sök beviljade projekt 2012-2021:1
Instructions in English
Årets innovation 2018
Proposal instructions
Resultat
Information projektutlysning (IMPORTANT information in English)


Projektomgång 2023:1 har öppnat - Registrera projektförslag här.

Se det inspelade webbinariet här.Viktiga förändringar under 2022!
Under 2022 kommer datumen för att skicka in projektförslag att ändras något. Under våren 2022 gäller följande datum:

2022-06-01 - Projektomgång 2023:1 öppnar
2022-06-10 - Webbinarium med viktig information till dig som vill söka i projektomgång 2023:1. Tid: kl 10.15-12.00
2022-08-07 - Projektomgång 2023:1 stänger


 
 

 TVÅ ALTERNATIV

 Från och med projektomgång 2020:2 finns det möjlighet att välja två olika ansökningsalternativ: 

  • I det ena fyller du enbart i BVFF:s formulär, som vanligt. För dem som inte får avslag så tar den beslutsprocessen lite längre tid eftersom vi först återkopplar med preliminärt besked och ber om kompletterande information (Trafikverkets "Projektspecifikation - FOI" och ULF-mallen). Tillsammans med din utpekade kontakt på Trafikverket fyller du sedan i och skickar in blanketten varefter ett definitivt beslut kan fattas av Trafikverket.
  • I det andra alternativet fyller du redan från början i både BVFF:s formulär och Trafikverkets Projektspecifikation plus ULF-mallen. Det kan du göra om du har en inarbetad kontakt på Trafikverket. Då ska ni gemensamt fylla i blanketterna. Om allt är korrekt ifyllt kan du få ett definitivt besked snabbare. Saknas något blir processen försenad. Du hittar blanketterna som länkar i vårt formulär. Skicka båda dokumenten ifyllda i respektive originalformat i ett mejl till bvff@vti.se och ange vilket projekt de hör till.


 

 

Styrdokument

Vi rekommenderar att du läser följande:

De områden som omfattas av BVFF:s medfinansiering är målområden och program i 
Trafikverkets forsknings- och innovationsplan för åren 2022-2027 avgränsat till behoven främst i Trafikverkets portföljen Vidmakthålla, men även, i viss mån, till port­följ­erna Planera och Bygga. Alla projektförslag ska adressera målområde i någon - eller flera - av portföljerna.

Trafikverkets rapport FoI-inriktning Beläggning.

Trafikverkets Forsknings- och innovationsinriktning för vägkropp/vägkonstruktion (pdf)


Trafikverkets kvalitetsgranskningsprotokoll 
(pdf, endast för kännedom)


Formella krav

- ALLA projektförslag SKA vara förankrade hos en sakansvarig på Trafikverket, som i ansökan ska bekräfta och precisera intentioner och nytta, t.ex. via bifogad e-post (se formuläret).
- Fokusera på samverkansforskning med starkt engagemang av industrin.
- Projekten ska innehålla tydliga insatser för att stimulera samarbete och nyttiggörande.
- Det ska stimulera industrin att aktivare ta till sig och nyttja forskningsresultat genom att:
    - utveckla Trafikverkets upphandlingsprocess
    - fokusera på nyttiggörande och demonstratorer med stor relevans för entreprenörer och industriella partner
    - tydliggöra industriellt intressanta effekt- och resultatmål från genomförda projekt.Mer info

Projektlängd: Projekten kan pågå upp till 5 år.
Huvudsökande ska vara: VTI, KTH eller LTU
Sökperioder: Projektformuläret stänger 6/3 och i början av augusti. Obs! Gäller fr o m 2022-01-01. 

Kontakta oss via 
bvff@vti.se om du har några frågor.

Allmänt

BVFF är ett branschprogram med målet att utveckla väg- och bantekniska frågor om byggande (väg och järnväg), underhåll (väg) och ledarskap för att öka förmågan att möta nutida och framtida krav.

Projekt som medfinansieras av BVFF ska bidra till att stärka kompetensen inom branschen genom samarbete mellan akademi och näringsliv på ett sätt som ökar engagemanget i forsknings- och utvecklingsverksamhet hos entreprenörsföretagen.Uppdaterat 2022-06-14
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.bvff.sebvff@vti.se • 013 20 40 72
Provided by Webforum