HemVerksamhetOm BVFFBli partnerEvenemangLänkarNyhetsbrevKontaktVad är?Logga inSökIn English
Verksamhet
Projekt
Resultat
Resultat

Från starten av BVFF 2012 har ett antal projekt slutförts och resultaten har i de flesta fall redovisats i någon form av publikation. Nedan listar vi publikationerna, sorterade på teknikområde. Följande teknikområden omfattas:

Arbetsmiljö
Dimensionering av vägöverbyggnader och vägkonstruktion
Förvaltning av vägar
Miljö och hållbarhet
Trafiksäkerhet
Vinterväghållning
Vägbeläggningar


 Arbetsmiljö
Titel Författare Utg.år
Säkerhet vid väg- och spårarbete: en intervjustudie Anita Ihs m.fl. 2014
Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbete: Implementeringsprocessen av nytt regelverk och dess effekter Sonja Forward m.fl. 2016


 Dimensionering av vägöverbyggnader och vägkonstruktion
Titel Författare Utg.år
Utvärdering av djupdränering och effekt av tätad stödremsa och innerslänt utmed väg 126 Torpsbruk Fredrik Hellman 2012
Evaluation of permanent deformation models for unbound granular materials using accelerated pavement tests Abubeker W. Ahmed m.fl. 2013
Improving low-volume road construction and performance Dina Kuttah 2013
Instrumentation and performance modelling of Heavy Vehicle Simulator Tests Sigurdur Erlingsson m.fl. 2014
Mechanistic-Empirical Modelling of flexible pavement performance: Verifications using APT measurements Abubeker W Ahmed 2014
Modelling of responses and rutting profile of a flexible pavement structure in an HVS Sigurdur Erlingsson m.fl.  2014
Förstärkning av vägkonstruktion med stålnätsarmering. 12 års uppföljning av väg E6 Ljungskile Safwat F. Said m.fl. 2014
The Svappavaara Road Test Section - Instrumentation Sigurdur Erlingsson m.fl. 2014
Klimatanpassning av Vägverkets DoU-strategi/ Road structures under climate and land use change

Zahra Kalantari

2014
Förstärkning av vägkonstruktion med stålnätsarmering Safwat Said 2014
Förstärkningsåtgärder på tjälskadad väg - utveckling av tekniska lösningar/ Moisture Influence on Structural Behaviour of Pavements: Field and Laboratory Investigations Farhad Salour 2015
Klimatets inverkan på vägdimensionering och tillståndsutveckling/ Characterising the Deformation Behaviour of Unbound Granular Materials in Pavement Structures Shafiqur Rahman 2015
The Svappavaara road test sections – Field coring and laboratory tests Sigurdur Erlingsson m.fl. 2015
Prediction of the remaining fatigue life of flexible pavements using laboratory and field correlations Krishna Prapoorna Biligiri m.fl. 2015
Hastighet-Vägyta, Problemet, kunskapsläget, utvidgad analys samt förslag till fortsatt forskning Ulf Hammarström m.fl. 2016
Vägarbeten på cykelvägar. Kunskapssammanställning och problembeskrivning Anna Niska 2014
Objektiv mätmetod för tillståndsbedömning av grusväglag Karin Edvardsson m.fl. 2015 
MPD and IRI in the position of large goods vehicles. Network measurement Olle Eriksson m.fl. 2016
Effect of groundwater table rising on the performance of a Swedish-designed gravel road Dina Kuttah m.fl. 2017
Barrier separated road type design: accelerated degradation Terence McGarvey 2017
 

 Förvaltning av vägar 
Titel Författare Utg.år
Life cycle cost considerations in project appraisals of collision-free roads Jonas Wennström m.fl. 2014
More Roads for the Money Iman Mirzadeh 2014
Possibilities to reduce pavement rehabilitation cost of a collision-free road investment using an LCCA design Jonas Wennström m.fl. 2014
Två studier av kostnader för upphandlade asfaltbeläggningar Roger Pyddoke m.fl. 2014
Effekt av dammbindningsmedel - En laboratoriestudie Håkan Arvidsson m.fl. 2019


Miljö och hållbarhet
Titel Författare Utg.år
Re-Road - End of life strategies of asphalt pavements Björn Kalman m.fl.  2013
Energiutvinning ur vägar och vägmiljöer. En kunskapsöversikt Fredrik Hellman 2014
Road structures under climate and land use change Zahra Kalantari 2014
Particles in road and railroad tunnel air Mats Gustafsson m.fl. 2016
Energy use due to traffic and pavement maintenance. The cost effectiveness of reducing rolling resistance Annelie Carlson m.fl. 2016
SUNRA: a sustainability rating system framework for National Road Administrations Lennart Folkeson m.fl. 2016


 Trafiksäkerhet
Titel Författare Utg.år
Ljudvarningar vid vägarbetsplatser för att sänka hastigheter. Kartläggning och praktisk utvärdering Susanne Gustafsson m.fl. 2014
Olycksrisk vid lokala ojämnheter och andra ytdefekter Olle Eriksson 2014


 Vinterväghållning
Titel Författare Utg.år
Measurements for winter road maintenance Mats Riehm 2012
Nya regler för en effektivare vinterväghållning Anna Arvidsson m.fl. 2013
Varmsandning på gång- och cykelvägar Anna Niska 2013
Varmsandning på gång- och cykelvägar. Utvärdering i Umeå av för- och nackdelar med metoden Anna Niska 2013
Tema vintermodell - Kalibrering och vidareutveckling av Vintermodellen Anna Arvidsson 2014
Tema Vintermodell. Etapp 3. Förbättring, uppdatering och känslighetsanalys Staffan Möller 2014
Åkkvalitet på vinterväg Anna Arvidsson m.fl. 2014


 Vägbeläggningar
Titel Författare Utg.år
Implementation and Evaluation of an HMA Fracture Mechanics Based Design Module David Gullberg 2011
Svenska vägtillståndsmått då, nu och imorgon. Del 2 2005-2009 Thomas Lundberg m.fl. 2011
Adhesive Surface Characteristics of Bitumen Binders Investigated by Atomic Force Microscopy Åsa Laurell Lyne m.fl.  2013
Surface Wrinkling: The Phenomenon Causing Bees in Bitumen Åsa Laurell Lyne m.fl. 2013 
Svenska vägtillståndsmått då, nu och imorgon. Del 1 1987-2005 Leif Sjögren 2013
Mechanisms of Blister Formation on Concrete Bridge Decks with Waterprooving Asphalt Pavement Systems Biruk Wobeshet Hailesilassie 2013
A Fundamental Adhesion Model for Asphalt Åsa Laurell Lyne 2014
Characterisation and Modelling of Asphalt Mastics and Their Effect on Workability Ebrahim Hesami 2014
Handbok - Drift, underhåll och reparation av betongvägar Bengt-Åke Hultqvist m.fl. 2014
Mechanistic-Empirical Modelling of Flexible Pavement Performance: Verifications Using APT Measurements Abubeker Ahmed 2014
Tankbeläggning - Indränkt makadam - IMT, JMT och JIMT Nils-Gunnar Göransson m.fl. 2014
Tillståndsuppföljning av observationssträckor - Lägesrapport för LTPP-projektet till och med december 2013  Nils-Gunnar Göransson 2014
Energisnåla asfaltbeläggningar
Safwat Said 2015
Provvägsförsök på E4 Huskvarna med bullerreducerande asfaltbeläggning Torbjörn Jacobson m.fl. 2015
Erfarenheter av bullerreducerande asfaltbeläggningar Torbjörn Jacobson m.fl. 2015
Svenska vägtillståndsmått då, nu och imorgon. Del 3 2010- Thomas Lundberg m.fl. 2015
Reliability-based Design Procedure for Flexible Pavements Yared Hailegiorgis Dinegdae 2015
Betongbeläggning i tungt trafikerade körfält på motorväg Bengt-Åke Hultqvist m.fl. 2015
Känslighetsanalys av en modell för asfaltsdeformation Olle Eriksson 2015
Tankbeläggningar - en årligen uppdaterad lägesrapport Torbjörn Jacobson m.fl. 2016
Granular Materials for Transport Infrastructures: Mechanical performance of coarse–fine mixtures for unbound layers through DEM analysis Ricardo De Frias Lopez 2016
The performance of a trial gravel road under accelerated pavement testing Dina Kuttah 2016
Non-contact surface wave measurements on pavements Henrik Bjurström 2017


Uppdaterat 2019-02-01
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.bvff.sebvff@vti.se • 013 20 40 72
Provided by Webforum