HemVerksamhetLogga in
Verksamhet
Projekt
Resultat
Kontroll och uppföljning av entreprenader – del 1
Kontroll och uppföljning av entreprenader – del 2

Kontroll och uppföljning av entreprenader – del 2, tillståndsutveckling, mätfel och risker. Vägytemätning med mätbilTrafikverket har som mål att öka antalet totalentreprenader. För att få en fungerande kontrollapparat kring entreprenaderna krävs metoder för att verifiera att ställda krav uppfylls under vägens garantitid. I denna undersökning riktar vi in oss på funktionella krav som ställs vid totalentreprenader och som kan kontrolleras vid vägytemätning med mätbil.


Rapporten belyser mätfel vid objektmätning (kontrollmätning). Mätfelet delas upp i olika komponenter: slumpmässiga, systematiska och variation mellan olika leverantörer. Även riskbedömning berörs där beräkningar av risken för felbedömning av en sträcka presenteras. 

Slutligen presenteras hur jämnheten vid anläggningen av en entreprenad påverkar vägens framtida tillståndsutveckling och vilka initialvärden vi kan förvänta oss på en totalentreprenad och underhållsbeläggning. Vi ser att en väg med god jämnhet längs och tvärs färdriktningen ger lägre utvecklingstakt under beläggningens livslängd.

De uppgifter avseende entreprenader som tagits fram kommer främst från Trafikverkets regelverk och tekniska dokument. 

Läs rapporten här

Foto: Thomas Lundberg

Uppdaterat 2020-10-19
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.bvff.sebvff@vti.se • 013 20 40 72
Provided by Webforum