BVFF – Bana väg för framtiden

BVFF är ett branschprogram som bildades i december 2011 genom ett avtal mellan Trafikverket, KTH och VTI. Efter detta har även LTU, Ramboll och AFRY (tidigare ÅF) anslutit sig till programmet.

Syftet med BVFF är att utveckla branschens och samhällets förmåga att möta nutida och framtida krav på effektiv väg- och baninfrastruktur, samtidigt som relevanta delar av den svenska anläggningsbranschen stärks.

Branschprogrammet är avgränsat till väg- och banteknik. 

En hög med papper
  
FKU-Oförstörande tätskikt

Trafikverket har en spännande förkommersiell upphandling som just nu annonseras!

De söker aktörer, leverantörer och forskare som inte traditionellt söker sig till Trafikverket.

Skicka gärna ut länken i dina nätverk, Linked-in etc. så att de får in många bra intressenter för denna kunskapsutveckling.

Klicka på länken nedan så kommer du direkt till information som visas i annonsen.

KOM-405608 - Kunskapsunderlag avseende mätmetodik för oförstörande provning av tätskikts tillstånd på vägbroar

Sista dag för inlämning: 2021-08-23


Foto: Thinkstock.com  
Sommarläsning

Vi uppdaterar kontinuerligt vår sida med publikationer. Passa på att läsa ifatt i sommar!


Foto: Frugan/Mostphotos.com


Årsredovisning 2020 

Läs hela BVFFs årsredovisning 2020 online.


Foto: Robuart/Mostphotos.com

 

 

Uppdaterat 2021-07-06