HemVerksamhetBli partnerEvenemangLänkarNyhetsbrevKontaktVad är?Logga inSökIn English
Bli partner

Bli partner

Nu är villkoren för partnerskap i BVFF förenklade. Alla finansiella ingångskrav har slopats. Åtagande kring medfinansiering kopplas nu istället direkt till specifika projekt där ni, beroende på projektets utformning, tillsammans med övriga inblandade utförare bidrar till finansieringen.

BVFF är ett branschgemensamt program som bygger på samverkan mellan olika aktörer i branschen, såsom entreprenörer, leverantörer, konsulter, problemägare, utförare och finansiärer som på olika sätt kan bidra till att uppnå målen. Grundtanken är att engagera branschen i sin egen utveckling. Det innebär att i samband med anslutning till BVFF så deltar ert företag i arbetet att driva utvecklingen i branschen framåt enligt BVFF:s målbeskrivning. Genom att branschen samlas för att gemensamt formulera mål och lösa frågeställningar kan vi, förutom att vi växlar upp våra resurser, snabbare nå fram till konkreta lösningar som har goda förutsättningar att implementeras. 
 
Formellt ansluts nya parter genom anslutningsavtal till ett huvudavtal*. När er organisation ansluter till BVFF får ni tidigt tillgång till ny kunskap om förändringar i branschen och får dessutom möjlighet att påverka utfallet. Det ger konkurrensfördelar och ökar snabbheten i implementeringen. Att ingå i ett större forskningssamarbete ger dessutom större utväxling på insatta resurser, vilket är en fördel för alla parter.

Tillhör er organisation målgruppen så är ni välkomna att kontakta föreståndaren med frågor samt för mer information om anslutningsprocessen.

 
*
Huvudavtalet är ett samarbetsavtal för etablering av branschprogrammet BVFF mellan Trafikverket, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Till huvudavtalet kan branschföretag och -organisationer ansluta sig genom särskilda anslutningsavtal.

 

 

 

 

 

Uppdaterat 2020-09-01
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.bvff.sebvff@vti.se • 013 20 40 72
Provided by Webforum